Bạn đang truy cập: Trang chủ Giới thiệu Tổ chức khoa
2011-11-15_233435

Tổ chức khoa

1. Tổ chức, nhân lực, cơ sở vật chất kỹ thuật:

1.1. Tổ chức:

Khoa gồm:

- 01 phòng khám bệnh (02 máy SA tim, máy thăm dò chức năng hô hấp, máy điện tim)

- Khu điều trị hồi sức có 28 giường : 10 giường thở máy và 18 giường không thở máy.

- Khu điều trị : bệnh nhân trước mổ, bệnh nhân đã mổ tim mạch và lồng ngực (31 giường), và bệnh nhân cấp cứu (06 giường bệnh + cáng), điều trị nội tim mạch và lồng ngực (13 giường).

1.2. Nhân lực:

Tổng số cán bộ nhân viên: 68 người

- Biên chế: 51 người (29 người cũ + 22 người mới )

- Cán bộ nhà trường: 04 người

- Bác sĩ: 11 người

+ Phẫu thuật viên: 07 người ( 2 PGS.TS, 2 Tiến sĩ, 3 Thạc sĩ)

+ 01 Thạc sĩ phụ trách hồi sức sau mổ

+ 03 Bác sĩ nội khoa

- Điều dưỡng: 52 người ( 13 cử nhân, 03 cao đẳng, 06 KTV, 30 ĐDTC)

- Trợ giúp chăm sóc: 04

- Nhân viên tin học: 01

-Chủ nhiệm khoa:PGS.TS .Nguyễn Hữu Ước

-Phó chủ nhiệm khoa:BS.TS.Đoàn Quốc Hưng

-Phó chủ nhiệm khoa:Ths.Phạm Tiến Quân

-Điều dưỡng trưởng: CN.Nguyễn Xuân Vinh

-Điều dưỡng trưởng khu vực hồi sức:CN.Nguyễn Thị Thu Hà

   

gigigi

2013-09-12 191209

Tiện ích