Bạn đang truy cập: Trang chủ Đào tạo Tạp chí tim mạch

Điều dưỡng có vai trò quan trọng trong kiểm soát nhiễm trùng bệnh viện

Đã có rất nhiều nghiên cứu trên thế giới cho thấy rõ vai trò của người điều dưỡng trong công tác phòng ngừa và kiểm soát các bệnh lây nhiễm trong các cơ sở khám chữa bệnh, qua đó góp phần làm giảm tỷ lệ mắc nhiễm khuẩn bệnh viện, giảm chi phí điều trị và gia tang uy tín cho người bệnh. Ví dụ như trong một nghiên cứu của 1 bệnh viện trường đại học tại Thụy Sĩ (University of Geneva Hospitals, Lancet 2000) cho thấy. Để giảm tỷ lệ nhiễm khuẩn huyết ở người bệnh có đặt ống thông mạch máu dùng trong điều trị từ 12% năm 1996 xuống 2% năm 1999, chi phí hiệu quả nhất là có 3 điều dưỡng làm công tác giám sát thực hành chăm sóc vô khuẩn khi làm thủ thuật đặt ống thông mạch máu vào người bệnh tại khoa Hồi Sức Tăng Cường trong suốt thời gian tiến hành nghiên cứu.

   
tm

Tạp chí tim mạch học

Tạp chí
Số 50 - 2008 (Ngày phát hành: 06/2008)

Tạp chí Tim mạch học số 50 ... chi tiết

Nội dung đầy đủ xin xem tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/50/index.html
File dạng pdf xin lấy tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/50.pdf (Kích chuột phải vào tên file và chọn Save Target As... ) để lấy file về.
Số 49 - 2008 (Ngày phát hành: 04/2008)
Tạp chí Tim mạch học số 49 ... chi tiết

Nội dung đầy đủ xin xem tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/49/index.html
File dạng pdf xin lấy tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/49.pdf (Kích chuột phải vào tên file và chọn Save Target As... ) để lấy file về.
Số 48 - 2007 (Ngày phát hành: 10/2007)
Tạp chí Tim mạch học số 48 ... chi tiết

Nội dung đầy đủ xin xem tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/48/index.html
File dạng pdf xin lấy tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/48.pdf (Kích chuột phải vào tên file và chọn Save Target As... ) để lấy file về.
Số 47 - 2007 (Ngày phát hành: 08/2007)
Tạp chí Tim mạch học số 47 (Hội nghị Tim mạch Miền Trung mở rộng lần IV) ... chi tiết

Nội dung đầy đủ xin xem tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/47/index.html
File dạng pdf xin lấy tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/47.pdf (Kích chuột phải vào tên file và chọn Save Target As... ) để lấy file về.
Số 46 - 2007 (Ngày phát hành: 05/2007)
Tạp chí Tim mạch học số 46 ... chi tiết

Nội dung đầy đủ xin xem tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/46/index.html
File dạng pdf xin lấy tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/46.pdf (Kích chuột phải vào tên file và chọn Save Target As... ) để lấy file về.
DHTM11 - 2006 (Ngày phát hành: 11/2006)
Tóm tắt Báo cáo Khoa học Đại hội Tim mạch Toàn quốc lần 11 - 2006 ... chi tiết

Nội dung đầy đủ xin xem tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/Ky_yeu_lan_XI/index.html
File dạng pdf xin lấy tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/Ky_yeu_lan_XI.pdf (Kích chuột phải vào tên file và chọn Save Target As... ) để lấy file về.
Số 45 - 2006 (Ngày phát hành: 12/2006)
Tạp chí Tim mạch học số 45 ... chi tiết

Nội dung đầy đủ xin xem tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/45/index.html
File dạng pdf xin lấy tại đây: http://vnha.org.vn/tapchi/45.pdf (Kích chuột phải vào tên file và chọn Save Target As... ) để lấy file về.
   
   

gigigi

2013-09-12 191209

Tiện ích