Bạn đang truy cập: Trang chủ Đào tạo Các bài giảng

Lọc tiêu đề 

Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Tác giả Số truy cập
136 Kỹ thuật hút đờm nhớt qua ống mở khí quản vietduc 4805
137 Rung thất và cuồng thất vietduc 5270
138 Hở van động mạch chủ vietduc 3464
139 Hẹp van hai lá vietduc 3662
140 Đánh giá và phân tích rối loạn Acid-base vietduc 3512
141 Kiểm soát nước và điện giải vietduc 3551
142 Theo dõi khí máu động mạch bệnh nhân thở máy vietduc 3990
143 Đọc kết quả khí máu (kiềm toan) vietduc 5061
144 Suy hô hấp cấp vietduc 3388
145 Tổ chức nhân sự trong CPR vietduc 3560
146 An thần, giảm đau giản cơ trong ICU vietduc 3511
147 Catheter động mạch vietduc 3876
148 Kỹ thuật hút đờm nhớt trên bệnh nhân thở máy vietduc 5759
149 chăm sóc và theo dõi dẫn lưu màng phổi vietduc 5942
150 Chăm sóc và theo dõi bệnh nhân thở máy vietduc 8457

Trang 10 trong tổng số 12

gigigi

2013-09-12 191209

Tiện ích